ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา11/29 จัด“ทุกคนร่วมค้นหา‘ชา’ -แผนงบประมาณแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป” (11-3)

ทุกคนร่วมค้นหา‘ชา’ -แผนงบประมาณแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป เวลานี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนรอบสุดท้ายแล้ว ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกหัวข้อค้นหาตามลำดับก่อนหลังกัน~ในวันนั้นจะจัดเตรียมของว่างน้ำชาบริการให้ด้วย ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม!!

วันเวลา:2020/11/29 (วันอาทิตย์) เวลา 13:00-16:00 น.
สถานที่:ห้องโถงชั้น4สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา
โทรศัพท์:2725-1906
เว็บไซต์รับสมัคร:https://reurl.cc/D6E4M6

 

วันที่ออก

2020-11-13