ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถานีตำรวจเมืองจีหลง11/7(วันเสาร์) จัด“หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ล่ามประจำปี2020” (10-4)

หลักสูตรรวมเนื้อหาอาทิ แนะนำกิจการตำรวจ ความรู้ทางกฎหมาย ทักษะล่ามมืออาชีพ เป็นต้น

วันเวลา:109.11/7 (วันเสาร์) เวลา 08:00-17:10น.
สถานที่:ห้องโถงชั้น6 ทีมตำรวจจราจร(เลขที่6ถนนอี้อู่ เขตซิ่นอี้ เมืองจีหลง)
โทรศัพท์:02-24271857

 

วันที่ออก

2020-10-19