ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สำนักงานแรงงานที่ว่าการกรุงไทเปจัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจ (9-9)

ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สำนักงานแรงงานที่ว่าการกรุงไทเปจัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจ

วันที่ออก

2022-10-02