ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตรวจพบผู้ที่ละเมิดข้อบังคับกฎหมายการควบคุมพืชและสัตว์โดยการพกพาหรือใช้วิธีส่งพัสดุทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์บริการส่งด่วนเข้ามาไต้หวัน ปรับเป็นเงินสูงสุด 1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน!(8-11)

ย้ำเตือนทุกคน เมื่อนำสัตว์และพืชหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในไต้หวัน ควรสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ“ระเบียบข้อบังคับการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์”และ“ระเบียบข้อบังคับการป้องกันควบคุมโรคในพืช”ตรวจพบผู้ที่ละเมิดข้อบังคับกฎหมายการควบคุมพืชและสัตว์โดยการพกพาหรือใช้วิธีส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์บริการส่งด่วนเข้ามาไต้หวัน ปรับเป็นเงินสูงสุด 1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018-เดือนกรกฎาคม 2019 มีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือแรงงานต่างชาติในไต้หวันละเมิดข้อกฎหมายส่งสะตอ มังคุด เงาะและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาทางไปรษณีย์บริการส่งด่วนตรวจพบจำนวน13ชิ้น ทำให้ต้องเสียค่าปรับ แต่นับจากเดือนสิงหาคม 2019-เดือนกรกฎาคม 2020กลับเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น25ชิ้น ขอให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติบอกเตือนครอบครัวอย่าส่งผลิตภัณฑ์สัตว์และพืชต่างๆเข้ามาไต้หวัน เพื่อไม่ให้ผู้ที่รับพัสดุต้องระวางโทษปรับจากการทำผิดข้อกฎหมาย

*“สัตว์และพืชที่นักท่องเที่ยวนำเข้าประเทศที่พบบ่อยและตารางพิจารณาระเบียบการควบคุมผลิตภัณฑ์ :
https://www.baphiq.gov.tw/en/ws.php?id=16172
*ข่าวประชาสัมพันธ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร7ภาษา:https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=20090

Publish Date

2020-08-25