ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดน9/4-10/25จัด“ชั้นเรียนร้องเพลงภาษาไถอวี่สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (8-12)

ผ่านการสอนร้องเพลงที่สนุก ให้ภาษาไถอวี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคุณอีกต่อไป!

วันเวลา:9/4-12/25 ทุกวันเสาร์ เวลา09:00-12:00น.
สถานที่:ชั้น 8 ห้องสมุดประชาชนสาขาจงเหอนครนิวไทเป(เลขที่236ถนนหนานซัน เขตจงเหอ นครนิวไทเป)
โทรศัพท์:2230-0339 คุณจาง นักสังคมสงเคราะห์

วันที่ออก

2021-09-02