ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน10/4จัด“เทศกาลศิลปะงานบาติก” (9-8)

เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่อัดแน่นหลากหลายผ่านงานบาติก!

วันเวลา:109.10/1-3 ห้องปฏิบัติการศิลปะงานบาติก 109.10/4 เวลา10:00-16:00 น.เทศกาลศิลปะงานบาติก
เว็บไซต์รับสมัครห้องปฏิบัติการศิลปะ:www.ntm.gov.tw
สถานที่เรียน:พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันหอหนานเหมิน(เลขที่1ช่วง1ถนนหนานซัง เขตจงเจิ้ง
กรุงไทเป)
 

Publish Date

2020-09-25