ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศสมาคมปิดปรับปรุง:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินวันที่1-28กุมภาพันธ์ 2021ปิดบริการต่อสาธารณชนและงดยืมใช้สถานที่(12-1)

เนื่องด้วยสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินจะปิดปรับปรุง วันที่1-28 กุมภาพันธ์ 2021สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินปิดบริการต่อสาธารณชนและงดยืมใช้สถานที่  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย!
หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ยินดีต้อนรับโทรสายบริการล่ามสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ในเวลาทำการ:

บริการล่ามสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน:(02)2883-7750
บริการล่ามสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:(02)2883-1735

วันที่ออก

2020-12-02