ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชั้นเรียน“ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย” ประจำปี 2022 (6-1)

สำนักงานเขตเน่ยหูกรุงไทเปวันที่ 9กรกฎาคม- 13 สิงหาคม 2022(ทุกวันเสาร์) เวลา9:00-12:00 น.จัด“ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประจำปี 2022”ที่หอเน่ยหูกงหมินฮุ่ยกวั่น(เลขที่ 342ช่วง 2ถนนเน่ยหู เขตเน่ยหู กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครเรียน รายละเอียดกรุณาค้นหาที่เว็บไซต์พื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สำนักงาน
เขตเน่ยหู(https://nhdo.gov.taipei) หรือโทรสอบถามผู้จัดกิจกรรม 02-27925828  กด 208 อู่เสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2022-06-06