ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“หลักสูตรคอมพิวเตอร์เรียนฟรีสำหรับผู้พำนักใหม่”ประจำปี2022 (7-13)

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายทางด้านดิจิทัลที่รัฐให้ความห่วงใย กรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยกำหนดวันที่  1  สิงหาคม 2022จัดหลักสูตรข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียนฟรีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ข้อมูล  ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาร่วมเข้าสมัครเรียน   เนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกรุณาดูโปสเตอร์และแผ่นพับรับสมัคร หรือไปที่“ เว็บeข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้พำนักใหม่ ”ค้นหา(https://nit.immigration.gov.tw

วันที่ออก

2022-08-02