ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรุงไทเปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด XBB.1.5 เพิ่มภูมิคุ้มกันยังสามารถจับของรางวัล (1-3)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั้งในและนอกประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น พิจารณาถึงช่วงเทศกาลปีใหม่จีนที่จะมีผู้คนเคลื่อนย้ายเดินทางไปมาและการทำกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางกรมควบคุมโรคจึงจัดกิจกรรมจับรางวัลส่งเสริมให้ประชาชนรีบเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเสริมภูมิคุ้มกันโรค


ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเประหว่างวันที่1-31 มกราคม 2024 มารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด XBB.1.5จะมีสิทธิ์ร่วมจับของรางวัล ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่1มีนาคม-8 เมษายน 2024 ผู้โชคดีสามารถนำเอกสารประจำตัวไปที่ศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่กำหนดให้ไปรับของรางวัลและเสร็จขั้นตอนลงชื่อรับของรางวัล

วันที่ออก

2024-01-24