ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงซานกรุงไทเป8/5-9/4จัดชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่“ชั้นเรียนอบรมวิทยากรสร้างสรรค์งานสบู่ทำมือ” (7-8)

แนะนำหลักการและวิธีสบู่ทำมือ นำเยี่ยมชมร้านค้าที่มีวัตถุดิบทำสบู่ อบรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้เป็นวิทยากรสบู่ทำมือ

วันเวลา:2020.8/5-9/4  ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13:30-16:30 น.

สถานที่:ห้องเรียนชั้น3 จงซานกงหมินฮุ่ยกวัน กรุงไทเป (ชั้น3 เลขที่ 128 ช่วง 2 
ถนนจงซานเป่ย เขตจงซาน)

โทรศัพท์:(02)2503-1369 กด592

สมัครทางเว็บไซต์:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/16

วันที่ออก

2020-07-08