ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา4/18จัด“กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์แบ่งปันวัฒนธรรมเมียนมาและทำDIY” (4-6)

นอกจากการแบ่งปันวัฒนธรรมเมียนมาที่น่าตื่นเต้นแล้ว ยังมีDIYเครื่องสำอางเมียนมาและมีขนมหวานเมียนมาให้ลิ้มลองรสชาติด้วยนะ ยินดีต้อนรับครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรม!

วันเวลา:110.4/18(วันอาทิตย์) ช่วงเช้า10:00-12:00น.
สถานที่:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(เลขที่171 ช่วง2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา กรุงไทเป)
เว็บไซต์สมัคร:https://forms.gle/5fCzk7bSiwbCBWEX8
เบอร์โทรสอบถาม:(02)2725-6260 ลู๋เสียนเซิง
 

วันที่ออก

2021-04-16