ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“เพศ-มองไปที่ตนและบทบาทจากเพศ”กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเติบโต (3-5)

คุณค้นพบหรือไม่?   เพศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตนะ!

สี/การสวมใส่/ความสนใจ/การทำงาน/บทบาท/อาหารเครื่องดื่ม

ในวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน เพศต่างกันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะ?

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆมาร่วมดื่มชาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในชีวิตกัน!

วันเวลาทำกิจกรรม:

วันที่ 4/22(วันเสาร์) 5/06(วันเสาร์) 6/03(วันเสาร์) 7/01(วันเสาร์) 7/29(วันเสาร์) ปี2023 

เวลา14:00-16:30 น.

เนื้อหากิจกรรม:

ผ่านการนำของวิทยากร+เกมเรื่องเพศ+พูดคุยแชร์ประสบการณ์+อภิปรายซึ่งกัน จากเพศมองตนและบทบาทที่มีร่วมกัน

สถานที่ทำกิจกรรม:

ศูนย์ดูแลห่วงใยชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกกรุงไทเป( ชั้น1 เลขที่252 ถนนเซี่ยงหยาง เขตหนานกั่ง)

เป้าหมาย:

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงในกรุงไทเป(ในเขตเน่ยหู ซงซาน หนานกั่งจะได้รับการพิจารณาก่อน)

วิธีการสมัคร:

สมัครทางโทรศัพท์ :02-2631-7059 กด 12 คุณหลิน นักสังคมสงเคราะห์

สมัครทางออนไลน์:https://forms.gle/m83YUoMAHgj7YV3g8

------------

ศูนย์ดูแลห่วงใยชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกกรุงไทเป

โดยกองการสังคมกรุงไทเปมอบหมายให้สมาคมเยาวสตรีคริสเตียนสาธารณรัฐจีน(YWCA)จัดดำเนินการ

เบอร์โทรติดต่อ:02-2631-7059

เบอร์โทรสารหรือแฟกซ์:02-2631-7167

สถานที่ติดต่อ:   ชั้น1เลขที่ 252ถนนเซี่ยงหยาง เขตหนานกั่ง กรุงไทเป

เวลาบริการ:วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.

อีเมล:2ndnhome@gmail.com


วันที่ออก

2023-03-14