ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิไช่เจินจู10/20(อังคาร) จัด“เกมกระดานบริหารการเงินเพื่อคนทำงาน” (10-3)

ผ่านเกมกระดานบริหารการเงิน
เพิ่มความรู้ด้านบริหารการเงิน

วันเวลา:109.10/20 (วันอังคาร) เวลา 14:00-16:30 น.
สถานที่:ชั้น4สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (เลขที่171ช่วง2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา)
เว็บไซต์รับสมัคร:https://forms.gle/sUUi6KbnTcuQWqVHA 
เบอร์โทร:(02)2504-8080#21

 

วันที่ออก

2020-10-15