ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนเฉพาะผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-ใบอนุญาตระดับcคอมพิวเตอร์&โปรแกรมการตลาด”เปิดรับสมัครเรียนแล้ว!(9-1)

ปรับปรุงความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ ขยายขอบเขตการจ้างงาน ชี้แนะสมาชิกที่เรียนเข้าร่วมการทดสอบทักษะช่างระดับc!

เวลาเรียน:21กันยายน-14ธันวาคม 2020 ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 9:10-16:10น. อาหารกลางวันจัดการเอง
สถานที่เรียน:สถาบันพัฒนาทักษะอาชีพกรุงไทเป(เลขที่301 ถนนซื่อตง เขตซื่อหลิน)

คุณสมบัติผู้สมัคร:ผู้สมัครเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป(หรือสถานที่อยู่บนใบอนุญาตมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงไทเป) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีทักษะภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในการทดสอบ

เวลารับสมัคร:ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง10กันยายน 2020(วันพฤหัสบดี)

เชื่อมลิงค์สมัครhttps://forms.gle/fosjez8bd2cWuDg2A

*รายชื่อผู้เข้าเรียนประกาศวันที่11กันยายน 2020(วันศุกร์) ที่เว็บไซต์พื้นที่เฉพาะผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
กรุงไทเป 
*วันแรกที่เข้าเรียนกรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อตรวจสอบ

Publish Date

2020-09-04