ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศสมาคมปิดทำการ:วันที่ 1- 4 มกราคม 2021สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาปิดทำการและงดยืมใช้สถานที่(12-2)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาวันที่ 1- 4 มกราคม 2021ปิดบริการและงดยืมใช้สถานที่(วันที่ 1- 3 มกราคม 2021วันหยุดยาวเนื่องวันปีใหม่ วันที่ 4มกราคม วันจันทร์เป็นวันหยุดทำการของสมาคมฯ)จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ออก

2020-12-04