ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน9/22-11/9จัดหลักสูตร“yoแอโรบิกแม่ลูกมีสุขภาพดี” (9-7)

เชิญชวนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ดูแลสุขภาพมาเต้นแอโรบิกกัน!
วันเวลา:9/22-11/9 ทุกวันอังคารเวลา14:00-16:00น.
สถานที่:สตูดิโอศิลปะวั่งรื่อเหลียน(ชั้น2 เลขที่163-1 ช่วง2 ถนนฉางอันตง กรุงไทเป)
เบอร์โทร:(02)2230-0339 คุณซู นักสังคมสงเคราะห์
 

วันที่ออก

2021-09-22