ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โลกสวยงาม“แห่งใหม่”รวมประสบการณ์ชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(3-10)

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปกำหนดวันที่ 22 เมษายน- 10 มิถุนายน 2023 จัด“โลกสวยงาม‘แห่งใหม่’รวมประสบการณ์ชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ทุกวันเสาร์เวลา 14:30-17:00น.

รวม8ครั้ง ที่ศูนย์บริการครอบครัวฯ(ที่ตั้ง:ชั้น7 เลขที่ 21 ช่วง1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)หากมีปัญหา

ข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามเบอร์: (02)2558-0133 กด15 คุณเฉินเนี่ยนเจีย นักสังคมสงเคราะห์ ,กด 12 คุณหวางเออร์เหมย นักสังคมสงเคราะห์ 


วันที่ออก

2023-03-24