ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชั้นเรียนพหุวัฒนธรรมและค่ายพัฒนาการใช้ชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...ตามหาแมลงเป่ยโถว (3-1)

สำนักงานเขตเป่ยโถวจัด“ชั้นเรียนพหุวัฒนธรรมและค่ายพัฒนาการใช้ชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...ตามหาแมลงเป่ยโถว”ในวันที่ 28 มีนาคม-2 พฤษภาคม 2023 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา09:00-16:00น. 

จ้ดที่ชั้น6 สำนักงานเขตเป่ยโถว ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รีบมาสมัครลงทะเบียนเรียน รายละเอียดกรุณาค้นหาที่เว็บไซต์สำนักงานเขตฯข่าวสารกิจกรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(https://btdo.gov.taipei)หรือโทรสอบถามหลินเสี่ยวเจี่ยเบอร์ 2891-2105 กด 275


วันที่ออก

2023-03-06