ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ลนิธิเพื่อสวัสดิการอีเดนเดือน3-7จัด“หลักสูตรเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”หลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรขั้นสูง(2-9)

เชิญชวนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีความสนใจเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่านหลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมofficeขั้นสูงและระบบการจัดเอกสาร เพิ่มความสามารถที่จะหางานในอนาคต

วันเวลาเรียนและเว็บไซต์สมัคร:
1.“หลักสูตรเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-หลักสูตรเบื้องต้น” :110.3/6-5/1 ทุกวันเสาร์เวลา09:30-12:30 น.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRKcHPkJ0FkDHKWvyXln94oqkFh5mBm_xOJIqClNnH0f1xAQ/viewform

2. “หลักสูตรเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-หลักสูตรขั้นสูง”ทุกวันเสาร์เวลา09:30-12:30 น.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG4AJARsue56IvqpUV4SyIGxMEPF6E1n1WRLTOkL3ieA2BBQ/viewform
 

zถานที่เรียน:ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น3สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(ชั้น3เลขที่171ช่วง2ถนนฉางซา เขตว่านฮวา)

เบอร์โทร:(02)2230-0339

วันที่ออก

2021-02-18