ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปให้บริการสอบถามทางด้านกฎหมายฟรี(3-9)

1.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปจัดให้บริการสอบถามทางด้านกฎหมายฟรีตั้งแต่

เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2023 ทุกวันพุธเวลา18:30-20:30น.


2.การดำเนินการ :จำนวนผู้นัดหมายครั้งละ2คนขึ้นไปจึงจะให้บริการปรึกษาสอบถามทางด้านกฎหมาย 

ผู้เข้ารับการปรึกษามากสุด4 คน แต่ละคนมีเวลาสอบถาม30นาที กรุณานัดหมายอย่างช้าก่อนวันอังคารเวลา12:00น. ซึ่งทางศูนย์บริการครอบครัวฯจะจัดสรรเวลาการนัดหมาย หากจำนวนผู้นัดหมายมีไม่ถึง

2 คนหรือมีมากกว่าจำนวนที่กำหนดที่เหลือจะเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์ถัดไป


3.วิธีการนัดหมาย :เบอร์โทรนัดหมาย (02)2558-0133 หากเงินงบประมาณที่ให้บริการใช้หมด

การบริการให้คำปรึกษาสอบถามทางด้านกฎหมายก็จะสิ้นสุดลงก่อนเวลาที่กำหนด


วันที่ออก

2023-03-24