ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ชั้นเรียนขั้นพื้นฐานเริ่มธุรกิจทำเครื่องหนังสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-10)

สัมผัสประสบการณ์การตัดเย็บเครื่องหนัง เทคนิคการทุบตอก และเรียนรู้ทักษะการย้อมสี การซ่อมและการเย็บหนังขั้นพื้นฐาน ทำสิ่งประดิษฐ์จากเครื่องหนัง เช่น ซองใส่บัตร กระเป๋าสตางค์ใบสั้น กระเป๋าใส่เหรียญ เป็นต้น !

วันเวลา:110.5/18-6/17 ทุกวันอังคาร ,วันพฤหัสบดี เวลา14:00-17:00 น.
สถานที่:ห้องโถงชั้น10 สำนักงานเขตจงเจิ้งกรุงไทเป(ชั้น10เลขที่108ช่วง1ถนนจงเสี้ยวตง เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป)
เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/DvY5WN
เวลาสมัคร:เปิดรับสมัครตั้งแต่110.4/6เป็นต้นไป จนเต็มจำนวนรับสมัคร
เบอร์โทร:(02)2341-6721 กด 317 จางเสี่ยวเจี่ย
 
 

วันที่ออก

2021-03-30