ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสี่ปีประจำปี2021! (4-7)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสี่ปีเป็นครั้งแรก เพื่อให้บุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่วางใจศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้ดูแลค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าหนังสือเรียน และค่าเครื่องแบบ ทุกเดือนนักศึกษาแต่ละคนยังสามารถเบิกเงินใช้จ่ายได้อีก3,000-5,000ดอลลาร์ไต้หวัน ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนเรียน!

วันเวลาสมัคร:2021/4/19(วันจันทร์)เวลา 9:00 น.-4/30(วันศุกร์)เวลา17:00 น.
เว็บไซต์สมัคร:https://linuxweb.tcust.edu.tw/Recruit/index.html

*นักเรียนที่เข้าสอบควรสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก่อน แบบฟอร์มสมัคร เอกสารหลักฐานและเอกสารการสมัครที่ใช้ตรวจสอบให้ส่งทางไปรษณีย์ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักส่งก่อน 30 เมษายน 2021(วันศุกร์) (รวมวันที่30 เมษายน)

วันที่ออก

2021-04-22