ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตใต้กรุงไทเป 5/30,6/6 จัดบรรยาย“ความสัมพันธ์สบายๆของพ่อแม่ลูก” (5-6)

มาร่วมกันเข้าใจโลกภายในของเด็ก!

วันเวลา:5/30,6/6  เวลา 9:30-16:30 น.(เปิดลงทะเบียนเวลา9:00น.)

สถานที่:ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตใต้กรุงไทเป(ชั้น1เลขที่7 ตรอก127ถนนจิ่งซิง เขตเหวินซาน )

โทรศัพท์:(02)2931-2166

วันที่ออก

2020-05-22